алатки

А алатка е алатка која се користи за работа.