релеи

Реле е уред електрични контрола, која ја има функцијата на изолација.

Пребарување според поткатегорија