Конектори, интерконекции

Конектор, генерално се однесува на електрични конектор.